RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC] RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
U bevindt zich hier: Startpagina // Gedichten

Bestuursexcursie Gemeente Brummen

Op 15 september 2017 vond de jaarlijkse bestuursdag plaats van de gemeente Brummen. Een dag waarop de leden van de gemeenteraad, het college en ambtelijke leidinggevenden met elkaar op pad gaan.

Centraal thema dit jaar was ‘Kunst en Cultuur in de gemeente Brummen’. In dit kader was dorpsdichter Laurens Hoevenaren als daggast door het gemeentebestuur uitgenodigd.

Met een afwisselend en interactief programma kwamen veel facetten van dit thema aan bod. "We hebben deze dag kunnen proeven van het rijke culturele leven in onze gemeente", sloot burgemeester Alex van Hedel de dag af. "We mogen op recht trots zijn op iedereen in onze samenleving die door uiteenlopende vormen van kunst en cultuur het leven in onze gemeente aangenamer maken". (bron: website gemeente Brummen)

De dag begon met een bezoek aan het landgoed Leusveld, waar drie vertegenwoordigers van Natuurmonumenten vertelden over de rijke historie van het landhuis en het bijhorende landgoed. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de prachtige historische kerk van Hall. Ook het werkatelier van de eigentijdse kunstenaar Ralf Lambertz werd in deze plaats bezocht. Ten slotte werd in Hall stilgestaan bij de geschiedenis die schuilt achter het watermonument van wateringenieur C.J. van Doorn.

Het middagprogramma vond plaats bij De Korenmolen in Eerbeek. Na een heerlijke streekproductenlunch vond een workshop plaats waarbij drie molenaars een toelichting gaven over de werking van de Eerbeekse Oliemolen.

Laurens Hoevenaren verzorgde als dorpsdichter een workshop 'creatief met taal'. In deze workshop vertelde hij iets over poëzie als vorm van beeldende kunst en het dorpsdichterschap. Daarna nodigde hij de deelnemers uit om een moment van de dag in poëzie uit te beelden.

Aansluitend was er swingende workshop 'percussie en zang' onder leiding van Tessa Valstar. De dag werd afgesloten met een Open Podium, waarbij er optredens waren van dansvereniging Zarazan, popkoor No Dubio en muziekorkest KOE van muziekvereniging Eendracht.


Laurens Hoevenaren droeg aan het eind van de middag het gedicht voor: “Besturen: gift en gave”. Dit gedicht is ontstaan en geschreven tijdens de excursie. Het is een impressie van de dag.


Besturen: gift en gave

Vanochtend op het smalle pad
kon ik met losse handen fietsen
zolang ik overzicht en snelheid had,
geen tegenliggers of een tak.
Ach kon je altijd zo maar sturen.

Zo’n evenwicht van open of gesloten
spreekt uit de opzichter die knoflookpad en orchidee beheert.
‘Mag je hier lopen? Wat moet dat hek?’
Hij zegt: ‘Het Leusveld is een natte parel.’
Ik zie het water in zijn ogen blinken.
Helder slaat de klok vanwege kogelgaten;
zo geeft schade nieuwe kunst.

De geest zoekt letterlijk het hogere
in Hallse kerk waar alle kunst van boven komt.
De witte muur met heilige laat ruimte
omdat men ook met losse handen
bidden kan of wensen; elk geloof
is uit een bloem geboren.

Water daarentegen zoekt het laagste punt
maar laat zich leiden naar onvruchtbaar dal
mits men met wijsheid stuurt.

“Alle verval begint in Hall.”
En toch herleeft het hier in verse beelden
van kunstenaar die losjes samenstelt en bindt:
uit rib en strandvondst schept hij nieuwe wezens.
Hij zegt: ‘Het is de mens die woorden smeedt
tot praalwagen of oorlog,’
en toont een zwangere Maria
tussen granulaat en roodgehakte Mata Hari.

Wie namens de bevolking spreekt en meebeweegt,
de mensen kent, is als het rad van oliemolen.
Wij zijn de waterdruppels die logge stenen doen bewegen
zolang we samen zijn.

Laat in de middag hoor ik invloedrijken
luid op trommels slaan. Hoe losser uit de pols,
hoe soepeler het ritme. Je voelt het naderen van maart,
een nieuwe tijd breekt aan. Er klinkt een Hallelujah.

Dan sterft het weg. Voor jager, dominee of dichter,
politicus, kunstenaar en ondernemer,
voor allen geldt de vraag:
wat groeit vanzelf, wat moet gestuurd?
Wanneer kan ik met losse handen fietsen?

Die echo klinkt lang in u door.
Bestuur is vier jaar lang een gift.
Besturen blijft een gave.

Laurens Hoevenaren, dorpsdichter gemeente Brummen (2016-2018), geschreven en voorgedragen op 15 september 2017 tijdens de bestuursexcursie van de gemeente Brummen. Het gedicht is een impressie van de dag die geheel in het teken stond van Kunst en Cultuur in de gemeente Brummen. Achtereenvolgens werden bezocht: Landgoed het Leusveld, de Ludgeruskerk in Hall, het atelier van kunstenaar Ralph Lambertsz, het monument van de ingenieur Johannes Cornelis van Doorn, en de Oliemolen. Het gedicht verwijst naar de diverse elementen van de dag.