RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on [NC] RewriteCond %{HTTP:X-Forwarded-Proto} !https RewriteRule ^(.*)$ https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [R=301,L]
U bevindt zich hier: Startpagina // Nieuws en activiteiten

40-jarig jubileum ohv De Marke

Het jubileum werd gevierd in de Vroolijke Frans

Op 17 juni 2017 vierde de Oudheidkundige Vereniging de Marke haar 40-jarig jubileum.

Tijdens deze bijeenkomst presenteerde Agave en Peter Kruijssen van uitgeverij Gelderboek een inkijkje in de Canon van Brummen en Eerbeek. Dit boek zal dit jaar medio oktober, in de maand van de geschiedenis, verschijnen. Dit boek belooft in foto's en verhalen een breed beeld te geven van de rijke historie van de gemeente Brummen, het landschap, haar vroegere bewoners en nog veel meer.

Laurens Hoevenaren gaf als dorpsdichter zijn kijk op de canon weer. De titel van zijn gedicht is: 'Er komt nog zoveel meer.' Natuurlijk een rechtstreekse verwijzing naar de te verschijnen canon en de veelheid aan interessante, ontroerende, dappere mensen en de rijkdom aan historische gebeurtenissen.

Maar Hoevenaren verwijst in de titel en in het gedicht ook naar het gegeven dat een canon als deze nooit klaar is.
In zijn korte toelichting zei hij hierover: "De veelheid en verscheidenheid van onderwerpen in de canon bepaalde mij er ook bij dat ieder mens, klein en groot, iets toevoegt aan het leven van anderen, aan de buurt en het dorp waar je woont. We betekenen iets voor elkaar, samen helpen we de wereld een stapje vooruit. Dat gold voor de mensen die voor ons geleefd hebben, dat geldt voor ons, en dat geldt straks ook voor wie na ons komt."

De inhoud van het gedicht verwijst naar mensen en gebeurtenissen die in de canon in 33 vensters worden beschreven. Soms beknopt en bijna cryptisch, dan weer iets uitgebreider en meer herkenbaar. Het is dan ook een caleidoscoop geworden vol kleurige vlakjes, een toverlantaarn vol plaatjes en beelden.

Klik op de foto's voor een vergroting

Klik hier om in de fotogalerij te komen/dan op een foto klikken

Gedicht voor 40-jarig jubileum ohv De Marke

Er komt nog zoveel meer

Vertel van onze dorpen, ons voorgeslacht,
de mensen die er leefden! Ontsluit de vensters en vertel
van hen die kwamen, wie er gingen, wie er bleven,
een wervelende rij van mensen met wie
we onbewust of diep verbonden leven.

Verklaar de haast van Beatrix, Napoleon en Dumoulin
zodra zij Brummen naderen, zeg ons: Hoe groot
is Multatuli’s haat als vader?
Er rust op suikerstroop en slavernij geen zegen,
al loont het wel om ambtsjonkers te gijzelen
vanwege ondoorzichtige accijnzen.
Is daarom het gemeentehuis
zo licht en transparant?

En dan, vanzelf, vertel ons van de liefde. Je weet, ze is van alle tijden.
Een edelvrouw laat zich ontvoeren door een knecht
die ook haar minnaar is. Vermetel plan. Spreek je er schande van
of kan je het begrijpen? Nog groter schande is de dichter
die -verblind door schoonheid van een jongeling-
van dromen daden maakt. Hij komt in het gevang want wetten gelden
ook voor schrijvers. Toch is hij later onderscheiden.
In Empe droomt een man vergeefs van zijde, terwijl een Moddervos,
geslaagde alchemist, papierpulp zeeft tot goud.

Ook legers zijn aantrekkelijk, je ziet wat van de wereld
en het wordt goed betaald. Veel jonge mannen uit ons dorp
gaan voor de keizer enthousiast een wild
dus kort soldatenleven leiden. Slechts één keert levend terug.
Hij wacht bij de bekende eikenboom op zijn vriendin.
Er rest hem slechts een sterke tak. Ook wanhoop is van alle tijden.

En nu we toch bij sterven zijn: een nette rijke dood
is nog een heel karwei: buitenplaatsen, huisraad,
sieraden en geld, alles wordt beschreven.
Kaneel blijkt kostbaar als saffraan, de kruidenkast een kluis.
Maar vindt men bij diezelfde erfenis een hompelige koe,
dan slacht men haar, een middeleeuwse voedselbank gaat open:
het vlees wordt onder armen en nooddruftigen verdeeld.

Vertel ons ook over het huis waar tegels heilig zijn.
Er is een ondergrondse gang, zoveel is zeker,
we hoeven hem alleen nog maar te vinden.
Met beken is het simpeler: zij duiken onder het kanaal
omdat het heerlijk recht op water onvervreemdbaar is.

En er is zoveel meer. Je zoekt vergeefs
naar wat niet thuishoort in de rij:
Olympisch goud, gestolen zilver van het Gilde,
de koningsblauwe inkt in beken, het bloed dat in de oorlog vloeide,
familie die je vijand is, tempo doeloe,
Free Village en de krakers, een zeventiende-eeuwse selfie
van de sultan van Voorstonden, een waterheld
wiens bronzen beeld door toedoen van Japanners
niet tot kogels is gesmolten,
de ganzen van de monnik en waarom
men bieten rooit wanneer de IJssel stijgt.
En zijn je grootouders in onze streek geboren
dan kan het zomaar zijn dat jij je leven
aan een vasthoudende geneesheer dankt.

Er is nog zoveel meer. Vertel ons van de molens,
gebouwen die verdwenen, het nieuwe land bij de rivier,
een trouwerij waardoor de Hallse kerk nu bloemrijk is,
geschept papier, de ijzerovens en een nieuwe Noach
met een verzameling van dode dieren.

En het gaat door, vandaag en over vele jaren.
Vertel me nu van jou, je vrienden en familie,
vul nieuwe vensters met verhalen,
geef land en leven door aan hen die komen.
Beschrijf de onontdekte levens, klein en groot,
op deze grond geboren of juist ver van hier,
wees welkom in dit huis en open alle ramen!

Er gaat geen spoor verloren
en er ontstaat nog zoveel meer.

Laurens Hoevenaren, dorpsdichter van de gemeente Brummen, tijdens het 40-jarig jubileum van de Oudheidkundige Vereniging De Marke op 17 juni 2017. In deze bijeenkomst werd de verschijning aangekondigd van de Canon van Brummen en Eerbeek (najaar 2017).